MMA Restliche Welt

The Way of SHOOTO 4

Am 19. Juli finden bei „The Way of SHOOTO 04” drei Titelkämpfe statt. Koetsu Okazaki setzt dabei seinen Pacific-Rim Federgewichtstitel gegen Tetsu Hadairo aufs Spiel, während Taiki Tsuchiya und Issei Tamura um den Pacific-Rim Leichtgewichtstitel kämpfen. Im Hauptkampf der Veranstaltung setzt der Shooto Fliegengewichtschampion Rambaa Somdet seinen Titel gegen Hiroyuki Abe aufs Spiel.

The Way of SHOOTO 04 - Like a Tiger, Like a Dragon
19. Juli 2010
Korakuen Hall in Tokio, Japan

Shooto Fliegengewichtstitelkampf
Rambaa "M-16" Somdet vs. Hiroyuki Abe

Shooto Pacific-Rim Leichtgewichtstitelkampf
Taiki Tsuchiya vs. Issei Tamura

Shooto Pacific-Rim Federgewichtstitelkampf
Koetsu Okazaki vs. Tetsu Hadairo

Jani Lax vs. Kenichiro Togashi
Matteus Lahdesmaki vs. Tenkei Fujimiya
Koji Matsumoto vs. Shin Kochiwa
Hiroshige Tanaka vs. Takayoshi "Tiger Eye" Ono
Kunio Nakajima vs. Daisuke Hoshino

2010 Shooto Rookie-Turnier, 2 Runde
MIKE vs. AKIRA
Oni Bozu vs. Jun Nabeshima