MMA Restliche Welt

Pancrase 2010 Passion Tour

Tomonari Kanomata (16-5-5), als #1 in der Pancrase-Federgewichtsrangliste geführt, wird bei der nächsten „Pancrase 2010 Passion Tour“-Veranstaltung am 3. November auf den mehrfachen Sengoku-Veteranen Shigeki Osawa (6-1) treffen. Dem Sieger des Kampfes könnte ein Kampf gegen den amtierenden King of Pancrase, Marlon Sandro, winken.

Pancrase 2010 Passion Tour
3. November 2010
Differ Ariake in Tokio, Japan


Shigeki Osawa vs. Tomonari Kanomata
Masahiro Toryu vs. Kosei Kubota
ISAO vs. Artur Oumakhanov
KEI Yamamiya vs. Gadzhi Zaypullaev
Yuji Hisamatsu vs. Sojiro Orui
AB vs. Tetsuya Yamada
Zaku Aramaki vs. Kenichi Serizawa
Masahiro Oishi vs. Hirokazu Nishimura
Isao Hirose vs. Katsuo
Ryota Sasaki vs. Ryo Saito